Als groep doen we ons uiterste best om zo goedkoop mogelijk te blijven, maar we vinden het ook belangrijk om leuke activiteiten aan te bieden. Om de clubkas te spekken en aantrekkelijke kampen aan te bieden, organiseren we daarom ieder jaar een aantal acties, soms per speltak, soms met de hele groep. Hulp van ouders is daarbij van groot belang! Heeft u interesse om een handje te helpen? Laat ons dit dan weten!

(Tijdelijk) moeite met betalen?

Neemt u contact op met de penningmeester. Wij denken graag mee!

Wij werken als scoutinggroep samen met de stichting Leergeld. Wanneer kinderen om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, kan deze organisatie de kosten hiervan (zoals contributies en kampgelden) betalen. Meer informatie over hoe stichting Leergeld ondersteuning biedt, kunt u lezen op www.leergeld.nl.

Als u een aanvraag wilt doen bij Stichting Leergeld, adviseren we u om contact op te nemen met de penningmeester. Deze kan een overzicht geven van de kosten inclusief eventuele uniformen, kamp-shirts en extra bijdragen.

Welke uitgaven kan ik verwachten?

Voor leden betaalt u contributie. Daarnaast is het verplicht om een uniform te dragen bij onze groep. Via www.scoutshop.nl kunt u bekijken wat een nieuwe blouse en das kosten. Regelmatig worden ook tweedehands uniformen aangeboden. We bieden ook vrijblijvend T-shirts en kamp-T-shirts aan. Het is voor kinderen een leuk aandenken en het shirt kan gedragen worden als onderdeel van het uniform. Onze ervaring is dat voor nagenoeg alle kinderen een kamp-T-shirt wordt besteld. Voor het kamp betaalt u alleen een extra bijdrage als uw kind korter dan twaalf maanden lid is van onze groep (zie hieronder).

Contributiebetaling

Het contributiebedrag verschilt per speltak (op het inschrijfformulier vindt u de de actuele bedragen). Contributie wordt alle maanden (ook vakantiemaanden) betaald.

Bij onze scoutinggroep wordt de contributie betaald via een incassomachtiging. Wij zorgen ervoor dat eenmaal per kwartaal het juiste bedrag op tijd van uw rekening zal worden afgeboekt. 

De contributie wordt gebruikt voor de betaling van vier onderdelen: het lidmaatschap van Scouting Nederland, het draaien op vrijdag/zaterdag, de groepsactiviteiten en het kampgeld. De verdeling van de contributie kan per speltak variëren en wordt vastgelegd in de groepsbegroting tijdens de groepsraad (algemene ledenvergadering).

Bij NASG dient opzeggen ALTIJD schriftelijk te gebeuren. MINIMAAL één maand voor het begin van het nieuwe kwartaal.

Kampgeld: kosten voor het kamp

De bijdrage voor het kamp verdelen we over twaalf termijnen kampgeld. Met iedere maand contributie wordt tegelijkertijd een termijn van het kampgeld geïnd. Als u minimaal twaalf maanden contributie heeft betaald, hoeft u geen extra bijdrage voor het kamp te betalen. De periode van twaalf maanden loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Een voorbeeld: Is uw kind lid geworden op 1 november (vier maanden na 1 juni) dan betaalt u vier termijnen kampgeld bij voor het kamp in de zomer. U betaalt geen extra bijdrage voor de kampen daarna (mits onafgebroken lid).

We laten u weten hoe de bijbetaling verloopt.

Indien men niet mee op kamp gaat ontvangt men geen terugbetaling van contributie/kampgeld.

Vragen?

Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester op e-mail .